Elisabeths Port – ANLAB Trestads första projekt

I strategisk partnering med Vänersborgsbostäder och MVB Astor Bygg, har ANLAB tilldelats projektet Elisabeths Port, Fas 1.

Projektet omfattar framtagning av produktionsförberedande uppgifter samt detaljprojektering av mark och grundläggningsarbete.

Arbetet startade i augusti och kommer att färdigställas under hösten 2020.

Fas 2 med produktionsstart av markarbete beräknas ske under 2021.

Elisabets Port är ett 15-våningar högt bostadshus med källare som byggs i centrala Vänersborg. Det 45 meter höga huset kommer att bli Vänersborgs nya landmärke och innehålla 79 lägenheter med en gemensam terrass på taket.

ANLAB Trestad arbetar enligt BF9K – produktcertifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Adress

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla

Personuppgifter

Läs om vår hantering
av personuppgifter