GC-väg och VA-ledningar, Kungälv

I oktober 2021 startade vi igång arbetet vid Trankärr i Kungälv. Den nya GC-vägen kommer bli 1 km lång och börjar med en gångbro bakom Fredkullaskolan och leder sedan upp till Trankärrsgården.

I entreprenaden ingår även ledningar för vatten och avlopp med tillhörande pumpstation samt gångbron över Trankärrsbäcken. Vi utför jobbet i konsortium med vårt systerbolag TEAB.

Beställare är Kungälvs kommun och arbetet beräknas vara klart mitten av februari.

ANLAB Trestad arbetar enligt BF9K – produktcertifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Adress

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla

Personuppgifter

Läs om vår hantering
av personuppgifter