Kv. Trucken, Trollhättan

ANLAB Trestad AB har fått uppdraget som markentreprenör på nybygget av en hall till Wangeskogs nya uthyrningscenter.

Markentreprenaden innefattar markytor och grundläggning samt inhägnader. Arbetet startade på plats i februari 2021 och är beläget på Håjums Industriområde i Trollhättan.

ANLAB Trestad arbetar enligt BF9K – produktcertifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Adress

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla

Personuppgifter

Läs om vår hantering
av personuppgifter