Markarbetet är igång!

Den 11 juni fick vi sätta skopan i marken till det som ska bli Vänersborgs nya landmärke, Elisabeths Port. Ett trekantigt hus med 15 boendevåningar, 79 lägenheter och en gemensam takterrass.

Elisabeths Port görs i strategisk partnering mellan Vänersborgsbostäder och MVB Astor Bygg. I markarbetets fas 2 ingår schaktning, pålning, grundläggning, iordningställande av markytor med uteplatser och planteringar samt parkeringsytor.

Arbetet pågår till 2023.

ANLAB Trestad arbetar enligt BF9K – produktcertifiering inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Adress

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla

Personuppgifter

Läs om vår hantering
av personuppgifter