Markentreprenader
i samverkan

Välkommen till Anlab Trestad – ditt lokala mark- och anläggningsbolag i region Trestad!

Vi utför mark- och anläggningsprojekt till privata företag och offentlig verksamhet med visionen att skapa ett långsiktigt och framgångsrikt samhälle för alla.

Genom att arbeta i samverkan kombinerat med vår nyfikenhet skapar vi framgångsrika och hållbara projekt tillsammans med dig som kund.

Anläggning från grund till trädtopp

Välkommen till Anlab Trestad – ditt lokala mark- och anläggningsbolag i region Trestad!

Vi utför mark- och anläggningsprojekt till privata företag och offentlig verksamhet med visionen att skapa ett långsiktigt och framgångsrikt samhälle för alla.

Genom att arbeta i samverkan kombinerat med vår nyfikenhet skapar vi framgångsrika och hållbara projekt tillsammans med dig som kund.

Tjänster

ANLAB Trestad arbetar inom följande verksamhetsområden:

Entreprenader

Grundläggning, schaktning, pålning och rörläggning för nya byggnader samt anläggning av utemiljöer såsom skolgårdar, lekplatser, idrottsplatser, parkeringsplatser.

Infrastruktur

Exploatering av nya områden med VA-anläggning, gator, cirkulationsplatser samt gång- och cykelbanor.

Service

Entreprenader inom VA-sanering, ramavtal offentliga verksamheter och underhållsavtal med industrier.

Samverkan

Samverkan genomsyrar allt vi gör. Tillsammans med dig som beställare uppnår vi det bästa resultatet, oavsett vilken typ av projekt det är. Genom samverkan får vi en effektiv och kostnadsoptimal produkt.

Nyfikna

Varje projekt är unikt, vilket inspirerar oss. Vi sätter laget framför jaget och som samarbetspartner är vi med dig i projektet från idé till besiktning.

Kompetens

Vi är stolta över vårt hantverk och har lång erfarenhet av såväl små som stora och komplexa projekt.

En erfaren och trygg samarbetspartner

ANLAB Trestad är en del av AB Gullringsbo Egendomar, en familjeägd koncern som har ett långsiktigt ägarperspektiv och en trygg och stabil ekonomi. Vi följer Byggföretagens uppförandekod samt verkar för en hög affärsetik inom branschen.

Karriär

Vi letar alltid efter duktiga medarbetare!

Är du utbildad inom mark- och anläggning? Är du intresserad av att utvecklas och arbeta med spännande projekt i ett personligt och snabbspringande företag? Då vill vi ha kontakt med dig! Hör av dig till Jonas på 0705-67 77 37 så kanske du är vår nya medarbetare.

Följ oss på Instagram!

ANLAB Trestad är medlem i Byggföretagen.

Adress

Gustaf Mattssons väg 2
451 50 Uddevalla

Personuppgifter

Läs om vår hantering
av personuppgifter